Hoe we samen slimmer werken

Als ondernemer en zaakvoerder heb jij een aantal specifieke skills. 
Ik vind dat jij jouw specifieke skills maximaal moet kunnen inzetten op de groei en het uitbouwen van je onderneming.

Door mijn jarenlange ervaring, mijn analytische ingesteldheid en mijn talent om overal verbanden te zien help ik jou je dagelijks werk beter te organiseren en efficiënter uit te voeren.

1 – Ik inventariseer je operationele en administratieve werking en processen. Ik denk altijd vanuit het groter geheel en wil dus meestal alles gezien en gehoord hebben. Ik loop één of meerdere dagen met je mee, of we zitten een paar keer kort samen, zodat je me alles kan tonen.  

2 – Ik identificeer waar er ruimte is voor tijdswinst, besparingen en optimalisatie en doe je een aantal voorstellen. We kiezen samen de prioriteiten waarop we gaan focussen.

3 – We maken duidelijke afspraken. Ik kan eenmalig voor je aan de slag, of we gaan een aantal uur per maand samenwerken voor een aantal weken. We leggen de verantwoordelijkheden en taken vast en werken een samenwerkingsovereenkomst uit.

4 – Ik ga aan de slag. Ik organiseer met en/of voor jou, altijd in overleg. We ruimen op, vereenvoudigen, introduceren de juiste tools. We zorgen ervoor dat je processen rollen en bollen, vloeiend en maximaal geautomatiseerd.

5 – We evalueren. Ik geloof in de kracht van communicatie! Dat is niet altijd makkelijk, maar een absolute voorwaarde voor het beste resultaat. We sturen bij, indien nodig. 

6 – Dan is het aan jou! Je neemt de teugels terug in handen. Of Ik leid een medewerker op die de taken snel en efficiënt voor je uitvoert. Of je kan me nog een tijdje inschakelen om taken voor je uit te voeren. In elk geval win jij tijd.